مقاله اجاره اهرمی

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مقاله اجاره اهرمی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.
مقاله اجاره اهرمی|39009064|nyw|دانلود رایگان,دانلود رایگان تحقیق,تحقیق رایگان,دانلود مقاله رایگان,مقاله رایگان,مقاله رایگان حسابداری,تحقیق حسابداری,مقاله اجاره اهرمی,تحقیق اقتصاد,مقاله اقتصاد

قسمتی از متن:
اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ، مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید 40٪ بهای تمام تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید در اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB 13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند .


مطالب دیگر:
45- بررسی امكان سنجی كاربرد الیاف فولادی در تولید قطعات بتنی پروژه تونل قمرود46- آنالیز اجزا محدود و ارزیابی اثر بخشی روش pipe roof در كنترل نشست زمین در حفاری تونل47-تجهیزات و تاسیسات ایمنی و كنترل تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره برداری48-معرفی سیستم ترابری ریلی تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور49- بهینه سازی روش حفاری تونل بزرگ مقطع بزرگراه فضیلت در توده سنگهای لهیده50- بررسی دستورالعمل طراحی جلوگیری از پدیده جاكنش آبی در تونلهای تحت فشار51- مدیریت ایمنی در تونلهای شهری مطالعه موردی تونل توحید، امیركبیر و نیایش52-جداسازی با تونلهاي عبور تاسيسات خدماتی در مديريت بحران و پدافند غیر عامل53-راهكارهاي بهسازي و ايمن سازي تونل ها و اثرات ناشي از نشتاب با بررسي تونلهاي مترو58- ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی59- بررسي اثر بارهاي ديناميکي ناشي از انفجار و زلزله بر تونل و ارائه پيشنهادات60- اجرای شاتكریت سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سدگتوند علیا)مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب شعر گلشن راز pdfبررسی کامل شرایط اقلیمی شهر بوشهر61- بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا62-تعیین محل مناسب جهت احداث كارخانه سگمنت تونل انتقال آب كانی سیب با استفاده از روش AHP63-شناسایی عوامل تاثیر گذار بربهره وری ساخت در پروژههای تونلسازی64- ارزیابی تونلسازی در زمینهای نرم و تاثیر آن برنشست ساختمان های مجاور65- بررسی اثر اندركنش تونل و سازی بررفتار ابنیه روزمینی مجاور درحین حفاری تونلها در محیط شهری66-مدلسازی سه بعدی تونلهای متقاطع و بزرگ مقطع مطالعه موردی تقاطع خط 7و3 متروی تهران67- آنالیز ریسك نشست و تعیین كلاس ریسك برای ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یك تونلهای دوقلوی قطار شهری تبریز68- بررسی اثر پارامترهای هندسی برنشست سطحی حاصل از حفاری تونل درمحیطهای شهری - مطالعه موردی خط 2 متروی مشهد69-ضرورتهای تونل جاده ای دوطبقه درمناطق شهری تهران با نگرشی برتونل بلند دوطبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی70- بررسی پارامترهای موثر درانتخاب تونل تكی یا دوقلو در پروژه های قطار شهری مطالعه موردی خط A متروی قم71- بررسی تاثیر حفاری تونلمتروی خط 7 برتونل فاضلاب شرق تهران